Category Archives: Pewniaki PR

Zadania maturalne: wartość bezwzględna (równania i nierówności)

Zadania maturalne: wielomiany

Zadania maturalne: geometria analityczna

Zadania maturalne: bryły

Zadania maturalne: planimetria (obliczeniowe)

Zadania maturalne: planimetria (dowody)

Zadania maturalne: ciągi

Zadania maturalne: analiza matematyczna

Zadania maturalne: kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa

Zadania maturalne: trygonometria

10/11

KONTAKT

Maciej Suliński

tel. 886 381 427

ul. Górna 16/4

81-438 Gdynia

Szkoła matematyki "WYNIK" - 2020