Geogebra

ANALIZA WYKRESU FUNKCJI I JEGO WŁASNOŚCI W ZALEŻNOŚCI OD PARAMETRU M:​

Wyznaczanie wartości min/max funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym:

ANALIZA DEFINICJI POCHODNEJ FUNKCJI:

PRZEKSZTAŁCENIA WYKRESÓW FUNKCJI:

RYSOWANIE PRZEKROJÓW BRYŁ:

aNALIZA GRANIC JEDNOSTRONNYCH FUNKCJI:

rYSOWANIE FUNKCJI W PRZEDZIAŁACH:

Badanie ciągłości Funkcji:

KONTAKT

Maciej Suliński

tel. 886 381 427

ul. Górna 16/4

81-438 Gdynia

Szkoła matematyki "WYNIK" - 2020