Kursy maturalne z matematyki

Kursy maturalne z matematyki

Serdecznie zapraszam na kurs maturalny z matematyki na poziomie podstawowym, który będzie prowadzony od samego początku. Można na niego przyjść z zerową wiedzą.

Dlaczego właśnie “WYNIK”. Z zamiarem założenia własnej szkoły matematyki chodziłem już dłuższy czas W trakcie przygotowywania uczniów do matury doszedłem do wniosku że większość z nich na początku nie skupiała w 100% na całkowicie dobrze wykonanych zadaniach, a interesował ich jedynie sposób na ich wykonanie. Jest to niestety trochę błędne podejście, gdyż w życiu najważniejszy zawsze jest rezultat/wynik. Przepis na ciasto nic nam nie da jeśli nie będziemy w stanie go zrealizować. Z matematyką jest podobnie rozwiązanie które nie prowadzi do poprawnego wyniku jest bezcelowe, dlatego też postanowiłem nazwać ją “WYNIK”.

Kurs jest prowadzony zupełnie od samego początku. Przychodząc na niego nie ma potrzeby posiadania jakiejkolwiek wiedzy, a jedynie chęć do sumiennej pracy pod kątem dobrego przygotowania do matury.

Jedno spotkanie trwa 2 godziny zegarowe i odbywa się cyklicznie co tydzień. Odbywają się one w małych grupach tak aby każdy w dowolnym momencie mógł zadań pytania. Są one bardzo ważne, gdyż świadczą o tym że uczeń analizuje omawiane zagadnienia i stara je się zrozumieć. Cześć zajęć jest prowadzona w formie dialogu i analizy nietypowych pytań, których nie usłyszysz na lekcjach matematyki w szkole. Oczywiście omówione zostaną “maturalne pewniaki” na których strata punktów świadczy o nieprzygotowaniu się do matury.

Każde spotkanie składa się z następujących części:
– cześć wykładowa: przypomnienie już omówionych zagadnień w szkole. Nie jest ona prowadzona w formie monologu, a bardziej dialogu z uczniami.
– omówienia zadań, które były pozostawione do pracy własnej
– wspólna analiza zadań trudnych i typowych: tu również nie jest to po prostu napisanie rozwiązania na tablicy, a dyskusja na jego temat, zwrócenie uwagi na ważne zagadnienia i typowe elementy występujące na maturze
– pytania i uwagi końcowe: oczywiście pytania można zadawać całe zajęcia, aczkolwiek zawsze na końcu warto rozwiać ostatnie wątpliwości, które mogłyby pozostać po zajęciach

Pomiędzy kolejnymi zajęciami zostawiam uczniom zadania i arkusze maturalne do pracy własnej w domu. Jest ona najważniejsza w trakcie przygotowania do matury. Sam udział w zajęciach nie przyniesie dużego efektu, bez utrwalania zagadnień w domu.

Dokładnie terminy zajęć zostaną ustalone w pierwszej połowie wrześnie. Będą one zależne od ilości ukształtowanych grup. Najprawdopodobniej będą się one odbywać od poniedziałku do piątku o 17:00 oraz w soboty w godzinach porannych.

W trakcie trwania zajęć indywidualnych i kursów maturalnych kładę nacisk aby wykształcić u uczniów właściwy tok rozumowania matematycznego, a nie wykucia się wszystkich możliwych typów zadań. Takie podejście pozwala moim uczniom na poradzenie sobie z każdym zadaniem, które stanie na ich drodze.

KONTAKT

Maciej Suliński

tel. 886 381 427

ul. Morska 171a

81-222 Gdynia

Szkoła matematyki "WYNIK" - 2020